نانو و مرمت

 

نانو فناوری و کاربردهای آن در حوزه حفاظت و مرمت آثار باستانی

به زودی…

مشاوران به آور نانوی امید

تولیدکننده نانومواد، نانو کامپوزیت‌ها، کولوئیدها و غیره در راستای بهبود و استفاده موثر و کاربردی مواد در شاخه حفاظت و مرمت آثار تاریخی و فرهنگی